Aktuality

Školy

Tablet pro Sluníčko slavnostně předán
25.05.2017

Naše škola byla pozvána na slavnostní předání tabletů pro zařízení Sluníčko. Při této příležitosti také obdržela poděkování za podporu nákupu tabletů pro děti, které se ocitly v krizové situaci a byly umístěny do zařízení Sluníčko v Karlových Varech při vesničce SOS.

Žáci i zaměstnanci školy přispěli sběrem vysloužilých mobilů v počtu 150 ks. Ten organizovala společnost Asekol a magistrát města.

Poděkování bylo slavnostně předáno na Magistrátu města Karlovy vary za přítomnosti zástupce společnosti Asekol, pana Ing. Labíka a zástupce magistrátu města pana Čestmíra Bruštíka a také zástupce zařízení Sluníčko a dalších škol, které se na sběru podílely nejvýznamnější měrou. Naše škola patřila mezi tři nejpilnější.

Chválíme všechny, kteří pomohli.

Za komisi EVVO koordinátor Jana Chyšková

Rozcestník školy