Aktuality

Školy

Sportovní den - rafty
18.10.2017

Při příležitosti oslav výročí založení školy se konal 22. září Sportovní den, jehož součástí byl bowling a rafting. Rafting na konci září není nejobvyklejší aktivitou, i přes to se 25 studentů ze třetích a čtvrtých ročníků vydalo na řeku Ohři. Celé šestiraftové výpravě šéfoval zkušený vodák pan učitel Nídl v doprovodu svého téměř dvoumetrového psa Arnošta, který vzbuzoval značný respekt a pomáhal tak panu učiteli sjednávat pořádek. I z tohoto důvodu se akce obešla bez komplikací. Dalšími členy pedagogického dozoru byli pan učitel Diviš a pan učitel Grosser.

 Naše cesta s malým zpožděním kvůli pozdnímu příjezdu půjčovny raftů začala v Lokti, ze kterého jsme pokračovali přes Svatošské skály až do Karlových Varů. Ono to vlastně ani jinudy nejde. Hned po nalodění se a vyplutí začalo pršet. Déšť nás doprovázel další dvě hodiny plavby. Nikomu to však nevadilo a změnu počasí jsme brali jako fakt, který je v přírodě běžný.

 Na Svatoškách jsme zaparkovali na hodinový oběd, během kterého přestalo pršet, a my tak následně už za příznivějšího počasí mohli pokračovat k cíli. Fyzická zdatnost se projevovala hlavně na rozdílné rychlosti plavby jednotlivých raftů – učitelský raft byl ze všech nejrychlejší a to i přes to, že pan učitel Grosser, učitel informační technologie, se spíše místo pádlování věnoval technickým vymoženostem svého mobilu a informoval nás tak o rychlosti a směru plavby, geografické poloze, intenzitě magnetického záření a dalších pro nás nezbytně důležitých informacích.

 V odpoledních hodinách jsme dorazili do Karlových Varů. Šéf výpravy, pan učitel Nídl, zkontroloval, jestli je počet raftů a počet studentů stejný jako na začátku plavby a poté akci ukončil.

 Všichni byli spokojení, nikdo si nestěžoval na pozdější návrat, na zimu ani na déšť a celou akci jsme si tak užili.

 Martin Löbel, 4.B

Rozcestník školy