Aktuality

Školy

Škola udržitelného rozvoje - ŠUR
10.03.2017

Na valné hromadě Klubu ekologické výchovy 24. 2. 2017 byly předány certifikáty „Škola udržitelného rozvoje“  školám sítě KEV.

Do tohoto ročníku bylo přihlášeno 39 škol (přehled vyhodnocených škol je zveřejněn na webu KEV).

Certifikáty předal předseda České komise pro UNESCO a současně i náměstek ministryně školství prof. Štech.

Akce je vyhlašována Klubem ekologické výchovy – asociací pedagogů a škol, pro environmetální vzdělávání, ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO.

Jejím cílem hodnocení  proenvironmentálních aktivit škol v regionech ČR a ocenění nejenom těch nejlepších, ale i začínajících škol. Klíčovým záměrem je především podpora rozvoje environmentální výchovy v (EV/VUR) i na školách, které by měly zájem začít, ale zatím žádné zkušenosti nemají. Vyhlášení soutěže posiluje aktivity škol a školských zařízení v regionech ČR v kontextu výchovy pro udržitelný rozvoj.

Dalším záměrem je prezentovat školy jako centra vzdělávání pro UR. Naše škola získala certifikát 2. stupně. Znamená to, že jsme škola s dlouhodobějšími zkušenostmi s environmentální výchovou, do které je zapojeno více pedagogů.

Na škole je ustanovený koordinátor, který je absolventem specializačního studia. Účastní se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je vypracován krátkodobý školní program. Jsou realizovány programy k EV/UR v průběhu školního roku, škola podle možností spolupracuje s okolními školami a dalšími institucemi v oblasti EV/UR.

Titul je udělen na období let 2017 – 2019. Naše škola, ho získala již po třetí, tedy jí byl propůjčen i na předchozích 6 let.

PaedDr. Jana Chyšková

Rozcestník školy