Aktuality

Školy

Projektový den - Bezpečnost, zdraví a jeho ochrana
14.03.2019

 

Na čtvrtek 14. března jsme pro žáky připravili Projektový den na téma "Bezpečnost, zdraví a jeho ochrana".

Dárcovství krve a kostní dřeně, zásady první pomoci, zdravý životní styl, sebeobrana, veřejný pořádek, sociálně patologické jevy či relaxace - to jsou jen některá témata, která mohou dle svého zájmu žáci navštívit na připravených stanovištích.

Kromě našich učitelů svou odbornou pomoc přislíbili:

  • Česká asociace Okinawského karate a kobudo
  • Městská policie Karlovy Vary
  • Český národní registr dárců dřeně
  • Asociace Bezpečná škola
  • katedra psychologie fakulty pedagogické ZČU Plzeň
  • Český červený kříž
  • Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
  • Lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Rozcestník školy