Aktuality

Školy

Projekt Šablony 2017

Učitelé naší školy se zapojili do projektu "Šablony 2017". V roce 2018 - 2020 se tak budou účastnit aktivit podporujících jejich profesní rozvoj.

Z textu Výzvy k projektu:

...podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Zdroj: Výzva MŠMT Č. j: MSMT-27382/2016

Rozcestník školy