Aktuality

Školy

Poznávací zájezd do Velké Británie
12.10.2017

Druhý červnový a druhý zářijový týden roku 2017 se celkem 82 žáků zúčastnilo 6 denního poznávacího zájezdu do Velké Británie. Program byl více než bohatý, a tak nebyl čas marnit čas.
Po dlouhé cestě autobusem a plavbě trajektem byla prvním cílem prohlídka města Brighton. Zde jsme se prošli po pobřežní promenádě, molu Brighton Pier a centrem města. Navštívili jsme také exotický palác Royal Pavilon a nejstarší akvárium světa, Sea Life Centre.
Ve večerních hodinách jsme byli již očekáváni našimi hostitelskými rodinami a těšili se na odpočinek.
Druhý den jsme věnovali prohlídce města Canterbury a návštěvě nejstarší dochované křesťanské stavby Canterbury Cathedral. Dále jsme nemohli vynechat nejkrásnější zámek světa Leeds Castle, sídlo Jindřicha VIII. Nejhlubší dojem v nás ale zanechala návštěva Beachy Heads s večerním přílivem.
Následující den jsme si prohlédli město Salisbury, jehož pýchou je katedrála s nejvyšší věží, v níž je vystavena Magna Charta. Na programu čtvrtého dne byla ještě prohlídka Stonehenge a město Winchester s nejstarší evropskou katedrálou a také kulatý stůl legendárního krále Artuše.
Den odjezdu jsme strávili v přístavním městě Portsmouth, kde na nás čekala prohlídka námořního muzea včetně lodi Victory admirála Nelsona, exkurze do Royal Naval Museum a okružní plavba historickým přístavem.
V obou termínech nám přálo počasí a tak jsme si náš pobyt mohli užít plnými doušky.

Rozcestník školy