Aktuality

Školy

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 2 škola zpracovává osobní údaje žáků. Dále za účelem ochrany majetku byla nainstalována bezpečnostní kamera u vstupu do budovy školy a žákovské studovny. Prostředky, způsob a účel zpracování osobních údajů jsou popsány v přiložených souborech.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ),  které nabývá účinnosti dne 25. května 2018, stanoví povinnost pro všechny  správce osobních údajů, kteří jsou v pozici veřejné moci, nebo veřejných subjektů,  jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů (Čl. 37 odst. 1 písm a ).

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):
VARiKO CZ s.r.o.
info@variko.cz
+420 377 549 156

Rozcestník školy