Rozcestník školy Jazyková škola

Kalendář podstránka

Kalendář

Březen 2020

Po Út St Čt So Ne
24
25
26
27
28
29
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
10.03.2020
Zrušení výuky od středy 11. 3.
Link to content: zobrazit
 
11.03.2020
Úřední hodiny
Link to content: zobrazit
 
11.03.2020
Zkoušky z českého jazyka pro cizince
Link to content: zobrazit
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
19.03.2020
Přerušení konání praxí studentů 3. ročníku
Link to content: zobrazit
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
23.03.2020
Zrušení termínů zkoušek z českého jazyka
Link to content: zobrazit
 
23.03.2020
Odevzdání absolventské práce
Link to content: zobrazit
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
Obory vzdělání

63-41-M/02 Obchodní akademie
školní vzdělávací program Ekonomika pro život
 

 Učební plán oboru (platný pro 1. ročníky od 1. 9. 2018)

  • čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou
  • denní forma studia
  • Absolvent vzdělávacího programu se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitnízkoušky mohl pokračovat  v některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

 

65-42-M/02 Cestovní ruch
školní vzdělávací program Cestovní ruch

 Učební plán oboru (platný pro 1. ročníky od 1. 9. 2018) 

 

 

  • čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou
  • denní forma studia
  • Absolvent je připraven vykonávat profese a profesní činnosti v oblasti cestovního ruchu jako samostatný odborný, střední nebo vyšší řídící pracovník v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, hotelovém provozu, informačních střediscích místních nebo regionálních, dále jako pracovník odborů cestovního ruchu při městských nebo krajských úřadech, v kulturních, lázeňských a sportovně rekreačních zařízeních, v dopravních podnicích a v oblasti propagace cestovního ruchu. Je též schopen zastávat manažerské funkce v oblasti soukromého podnikání v cestovním ruchu (vedení soukromé cestovní kanceláře, směnárny, podniku ubytovacích a stravovacích služeb, provozování průvodcovské činnosti). Absolvent je připraven na veškeré činnosti spojené s organizováním využití volného času jak účastníků cestovního ruchu, tak i domácího obyvatelstva. Absolvent odpovídá svými jazykovými a odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi požadavkům profesní poptávky na trhu práce v souvislosti
    s rostoucími kvantitativními a kvalitativními požadavky na rozvoj úrovně CR jako dynamického odvětví služeb. Uplatnění může absolvent nacházet v tuzemsku i v zahraničí. Příklady povolání a typových pozic: samostatný pracovník cestovního ruchu, odborný pracovník cestovní kanceláře, odborný administrativní pracovník podnikatelské organizace, konzultant a organizátor zájezdů, specialista, poradce cestovního ruchu,  provozní úředník cestovního ruchu, úředník tuzemských cestovních služeb, úředník tuzemských a zahraničních cestovních služeb, samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch, odborný administrativní pracovník orgánu samosprávy, referent zahraničních vztahů, samostatný pracovník pohostinství a hotelového provozu, vedoucí rezervačního oddělení, vedoucí recepce. Absolventi se mohou rovněž uplatnit případně jako odborní průvodci (průvodci cestovního ruchu, turistických zájezdů, delegáti). Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

    Školní vzdělávací programy oborů jsou uloženy k nahlédnutí v sekretariátu školy.