Aktuality

Školy

Návštěva ČNB
12.11.2018

K pravidelným aktivitám vyučujících ekonomických předmětů patří návštěva České národní banky v Praze. Dne 31. 10. se za tímto cílem vydala do Prahy třída 4. A pod vedením Ing. J. Stloukalové, která akci zorganizovala, a Mgr. S. Váňové.

Nejprve před samotnou prohlídkou výstavy byly promítnuty dva krátké filmy, jeden k historii ČNB od vzniku republiky k dnešní podobě a druhý kreslený, který s určitou nadsázkou  informoval o funkcích banky. Poté již následovala prohlídka expozice ČNB s názvem „Lidé a peníze“ v prostorách historického trezoru. Jsou zde instalovány významné exponáty vývoje platidel a peněz od jejich počátků do současnosti. Studenti si vyzkoušeli, jestli jejich bankovky jsou pravé, pokusili se zvednout cihlu zlata (cca přes 12kg) a také si mohli zasoutěžit o balíček znehodnocených bankovek.

Rozcestník školy