Aktuality

Školy

Letní škola 3. B
19.06.2017

Dlouhodobou odbornou praxi absolvovali žáci třídy 3. B oboru cestovní ruch ve dnech 5. - 9. června 2017. V jejím rámci žáci vymyslí program, rozdělí si služby, zajistí ubytování, ale i vstupy do všech objektů, které se mají navštívit. Praxe, která je součástí klasifikace předmětu Technika služeb cestovního ruchu, tentokrát vedla do regionu Vysočina. Účelem akce dále bylo poznat prostřednictvím individuálních výstupů nejvýznamnější památky vybraných měst, vyzkoušet si výklad průvodce autokaru. 

První zastávkou bylo město Jihlava, kde jsme byli seznámeni s jeho historií a současností. Prohlédli jsme si historické centrum a navšívili jihlavské podzemí, jehož chodby dosahují celkové délky      25 km. Vzniklo vzájemným propojováním středověkých sklepů. Chodby vyražené ve skále v několika úrovních se táhnou téměř pod všemi domy kolem hlavního náměstí a vedou až 18 metrů hluboko. Podzemí se proslavilo fosforeskující chodbou, její zdi záhadně světélkují. S městem Jihlava je spojen osud hudebního skladatele Gustava Mahlera. Nakonec jsme navštívili Zoo Jihlava, kde jsme si prohlédli přes 200 druhů exotických zvířat, včetně těch, kterým hrozí vyhubení.

 Druhý den jsme byli přivítání v městě Telči, které má bohatou historii, je opředené tradicemi, je městem historických památek, pohádkovým městem pro filmaře i městem milovníků umění. Průvodci pro nás vybrali procházkovou trasu Město a jeho historie, která vedla přes zámecký park, skleník, zámek, až na malebné náměstí. Jeho architektovnický komplex domů byl zapsán v roce 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Poté jsme vystoupali na věž kostela sv. Jakuba a z jejího ochozu jsme obdivovali krásu města. Úchvatný pohled na město se nám naskytl i z rozhledny Oslednice...

 Třetí den jsme měli namířeno do Žďáru nad Sázavou. Prohlédli jsme si památky města, ze kterých nás nejvíce zaujaly bývalý cisterciácký klášter a barokní most, který byl postaven za opata Bernarda Henneta. Pak už naše kroky vedly do zámku, kde se nachází Muzeum nové generace. Díky průvodkyni jsme se už předem těšili na projekci videa přímo na vystavených sochách a na nahlédnutí do života v cisterciáckém klášteře. Bezkonkurenční památkou tohoto dne však pro nás byl poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Tato skutečnost má vycházet z legendy, ve které se praví, že se v místě, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby - pět vchodů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, pět hvězd a pět andělů na hlavním oltáři.  Kostel, který je vrcholným výtvorem Santiniho, byl v roce1994 zařazen na Seznam UNESCO...

 Teprve čtvrtý den byl věnován městu, ve kterém jsme po celou dobu pobývali – Třebíči. Třebíč spojuje svou historii se založením benediktínského kláštera v roce 1101. Všichni jsme věděli, že Třebíč bývala střediskem židovské kultury na Moravě, že má unikátně zachovanou židovská čtvrť. Co jsme ale nevěděli, bylo, že čtvrť zahrnuje 123 dochovaných staveb, mezi které patří například Přední a Zadní synagoga, židovská radnice, rabinát, chudobinec, nemocnice a škola. Absolvovali jsme prohlídku židovského muzea, ve kterém jsou expozice znázorňující židovské bydlení a židovský obchod.  Dům, ve kterém se muzeum nachází, je v přímém spojení s objektem synagogy. Z domu byl historický vstup na ženskou galerii synagogy. Průvodci nás přivedli nejen do židovské čtvrti a na židovský hřbitov ale také k bazilice sv. Prokopa. Už samotný vstupní portál byl ohromující. Co nám vyrazilo dech, byl obrovský vnitřní prostor, uchvátily nás opěrné oblouky, které byly krásně zdobené, a pak tajemná atmosféra krypty. Z přilehlé zahrady byl  výhled na město...

 Návštěvníky Náměště nad Oslavou a Havlíčkova Brodu jsme byli poslední den. V Náměšti nás vedle nenáročné procházky za památkami čekala prohlídka zámku. Průvodci zvolili prohlídkový okruh, který zahrnoval zámeckou kapli, vnitřní arkádové nádvoří a reprezentační prostory I. poschodí. Kromě unikátního barokního mobiliáře kaple jsme obdivovali kolekcí tapisérií, expozici o stolování na zámku a vstoupili jsme na zpřístupněnou bývalou zimní zahradu. Dozvěděli jsme se, že v zámku pobýval v letech 1946-1947 prezident Edvard Beneš...

 Posledním městem, ve kterém naši žáci průvodcovali byl Havlíčkův Brod. Představili nám Mariánský morový sloup, kašnu se sochou Tritona, rychtu, radnici, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Velkou pozornost věnovali Karlu Havlíčku Borovskému, který je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Zajímavou informací pro žáky bylo, že Havlíček nebyl ve škole vždy vzorným žákem. Ve svém výkladu připomenuli i další osobnosti města např. Josefa Dobrovského - jazykovědce, historika, který zde studoval, stejně jako hudební skladatel Bedřich Smetana. Významným rodákem byl i vynikající houslový virtuos Jan Václav Stamic.

Po úchvatné podívané už nás čekala pouze cesta zpátky do Karlových Varů, kam jsme přijeli ve večerních hodinách.

K exkurzím však také patří zábava, hry, smích nebo obyčejné popovídání si a navázání hlubších přátelských vazeb. A to se dle mého taktéž podařilo. Žáci se ještě více semkli a doufám, že si svá přátelství udrží i do budoucna.

Aneta Hellerová řekla:

...„byla to pro nás nová a zajímavá zkušenost"...

...„atmosféra byla příjemná"...

...„mnozí z nás se dokázali překonat a předvedli úžasné výkony"...

 

Erika Hargreaves řekla:

...„příprava na letní školu byla náročná"..

...„myslím si, že jsme byli všichni spokojeni s výsledky"...

...„děkujeme všem za krásně prožitý týden"...

 

Michaela Štěpinová řekla:

...„učili jsme se pracovat jako tým"...

 ...„byla to opravdu dobrá zkušenost a další krásná vzpomínka na naší třídu a  třídní učitelku"...

 

 

Ing. Alena Diblíková

vedoucí exkurze

Rozcestník školy