Aktuality

Školy

Implementace KAP 2
23.08.2020

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 bude realizován v termínu 1.9.2020 – 31. 8. 2023.

Rozcestník školy