Aktuality

Školy

Environmentální vzdělávání
08.11.2018

8. 10. 2018 – Environmentální vzdělávání v krajské knihovně:

Žáci prvních ročníků školy se vzdělávali v krajské knihovně v přírodních vědách. Téma „Pozorování sucha a tání ledovců družicovou gravimetrií“ přednesl Ing. Josef Sebera z Astronomického ústavu AV ČR. Vysvětlil, jak lze využít družice a měření gravitačního signálu pro mapování úbytku hmoty ledovců nebo vysychajících oblastí planety.

Ing. Eliška Maršálková z Botanického ústavu AV Č přednášela o vodě a ekologii vodních ekosystémů. V rámci své přednášky „Pozorování vody kolem nás“ hovořila i o kvalitě vody a možnosti recyklace vod. Žáci se poučili o nutnosti věnovat pozornost zadržování vody v krajině, šetření vodou a také kde vyhledat potřebné informace o kvalitě vod např. ke koupání.

12. 10. 2018 – Environmentální vzdělávání v krajské knihovně:

Žáci 2.C spolu se studenty dalších středních škol se zúčastnili promítání alarmujícího dokumentu organizace Greenpeace o problému znečištění oceánu plastovými odpady. Kromě znepokojující pravdy se žáci v druhé části vzdělávání v rámci besedy se členem této organizace seznámili s některými řešeními a cestami vedoucími k celkovému snižování množství plastového odpadu. Důležitým poselstvím bylo poznání, že každý může v oblasti kontroly tvorby odpadu pomoci.

Akce pro žáky zorganizovala a na akci je doprovázela J. Chyšková.

 

Rozcestník školy