Aktuality

Školy

Ekotopfilm
23.03.2017

Ekotopfilm je nejstarší mezinárodní festival dokumentárních filmů o životním prostředí a trvale udržitelném rozvoji na světě. Jedná se o celorepublikový celoroční festival, který se na českém území poprvé uskutečnil v roce 2016. Má ovšem dlouhou historii. Jeho úplně první ročník se konal v roce 1974 v bývalém Československu a na Slovensku v roce 2016 proběhl už po 43. Festival divákům přináší širokou filmovou nabídku, bohatý doprovodný program v podobě besed a přednášek, Junior festival pro školáky a kromě hlavního města navštíví v rámci festivalové tour 50 krajských a okresních měst po celé České republice. Veškerý program festivalu je zdarma.

Ochrana přírody a prostředí, ve kterém žijeme, není důležitá pouze pro nás, ale i pro život budoucích generací. Cílem festivalu je pozitivně ovlivňovat DNA mladých lidí ve vztahu k životnímu prostředí. Součástí Ekotopfilmu je proto Junior festival cílený přímo na mladé návštěvníky.

Záměrem festivalu je vzdělávat žáky základních a středních škol v oblasti udržitelného rozvoje zábavnou formou.

Filmová nabídka se skládá ze zábavných, mnohdy animovaných, několikaminutových filmů na důležitá aktuální témata, které jsou vybrané tak, aby co nejlépe odpovídaly věku žáků.

Tohoto filmového programu se 21.3. a 22.3 2017 zúčastnily třídy 1.A, 2.B a 2.C. Součástí Junioru byl také doprovodný program, který žáky aktivně zapojil v soutěžích s drobnými cenami.

,,Udržitelný rozvoj pro nás znamená převzít dílo našich předchůdců a zanechat jej našim následovníkům nepoškozené a dlouhodobě životaschopné,“ představuje primátor cíle města a jeho obyvatel.

Rozcestník školy