Aktuality

Školy

Absolventky školy se vracejí

3. července 2017

Naše škola v tomto roce oslavuje 80. výročí české obchodní akademie. Za dobu jejího trvání ukončilo úspěšně studium nespočet žákyň a žáků.  Jistě znáte rčení „Dobří holubi se vracejí“, v naší škole by se dalo pozměnit „Dobré absolventky se vracejí“.  Ale už ne jako žákyně, ale jako vyučující nebo provozní zaměstnankyně. Ing. Jitka Stloukalová, Ing. Alena Diblíková (roz. Nechvátalová), Ing. Dagmar Pinkavová (roz. Jetmarová) – učitelky ekonomických předmětů; Mgr. Jana Pohanková (roz. Fajmonová), Mgr. Hana Uhrová – učitelky matematiky; Martina Kokšteinová (roz. Kupečková) – učitelka francouzského jazyka; Helena Vaňková (roz. Morchová) – asistentka ředitele školy, Soňa Hovorková (roz. Řezáčová) – hospodářka školy, Ilona Vondráčková (roz. Svobodová) – účetní školy. Všem nám naše škola přirostla k srdci a rády jsme se sem vrátily pracovat.  Čas utíká a stane se, že některé z nás učí i vnuky či vnučky našich spolužáků.

Škola prodělala za dobu od mých studií řadu změn. Zatímco dříve byly v suterénu učebny, dnes jsou tam pro žáky všech tříd vybudovány šatny, a tak v zimním období nevisí ve třídách kabáty a bundy a pod nimi nestojí vyrovnané řady kozaček a zimních bot. V suterénu je občerstvení, kde je možno si zakoupit něco k snědku či pití. Kávu a jiné nápoje je možné koupit v automatu. Žákům i učitelům slouží posilovna, kde si mohou potrápit svá těla.

V přízemí přímo proti hlavnímu vchodu Vás upoutá zeď s namalovaným logem školy. Cestou k ředitelně si můžete prohlédnout obrázky z historie školy. Ředitelna je stále na stejném místě, ani nábytek se příliš nezměnil, jenom pan ředitel je jiný  –  Mgr.  Pavel Bartoš (v době mých studií – Václav Dubský). Před ředitelnou je sekretariát, kde sídlí asistentka ředitele školy, dále je tu kancelář zástupkyně ředitele Ing. Lenky Pokludové, kancelář hospodářky školy a kancelář účetní školy.

Pro žáky je určena studovna vybavená počítači, ve které mohou trávit čas podle vlastního uvážení.

Na opačné straně chodby jsou písárny vybavené počítači. Za mých studií zde byly mechanické psací stroje, a pokud jsme o hodině všichni vzorně psali, byl ve třídě značný rachot.

V prvním patře je nově vybavená jazyková učebna, učebna pro výuku fiktivní firmy, kde mají žáci k dispozici různou kancelářskou techniku. Třídy jsou vybaveny projektory, a tak je možné uplatňovat výuku podle nejnovějších metod. V žádné třídě už neuvidíte černé dřevěné tabule, na které se psalo křídou. Jsou nahrazeny popisovacími magnetickými (whiteboard) a píše se na ně speciálními fixy.

V posledním patře je kabinet spojený s žákovskou knihovnou, o kterou se stará Mgr. Soňa Váňová. Vedle bývala místnost pro výpočetní techniku, kde jsme celé hodiny co nejrychleji počítali na kalkulačních přístrojích značky Nisa točíce kličkou a tvoříce značný hluk. Byl tu umístěn i účtovací stroj značky Robotron, který po většinu času nebyl v provozu. Při jeho použití nebylo slyšet vlastního slova a všechny věci v místnosti se otřásaly. Dnes slouží pro výuku informační technologie počítačová učebna v l. patře.  

Učitelé mají svá místa v kabinetech, každý má k dispozici počítač. Kromě budovy v Bezručově ulici má naše obchodní akademie budovu v Rybářích, kde probíhá výuka VOŠ. O této budově nepíši, protože jsem ji v době mých studií na této škole nenavštěvovala a nemohu tedy porovnat, co a jak se změnilo. Jedno ale zůstalo stejné. Naše obchodní akademie poskytuje žákům řádné odborné vzdělání, s kterým nacházejí dobré uplatnění v praxi a s kterým se jim daří zdárně studovat na vysokých školách.

A tak moji bývalí spolužáci a všichni bývalí absolventi vítejte při oslavách osmdesátiletého výročí v naší škole. Zavzpomínejte, jak to tu vypadalo v době Vašich studií, a porovnejte, jakými změnami škola prošla a jak hezky vypadá dnes.

 Ing. Dagmar Pinkavová 

Rozcestník školy